Planer och styrdokument styr Motala kommuns verksamhet. Läs mer om Motala kommuns regelverk, styrdokument, planer och framtida visioner.

6219

2019-08-25

Utgångspunkten för denna riktlinje är att verksamheten ska ha de styrdokument som behövs. För många eller för få styrdokument gör styrningen otydlig. Nationella och lokala styrdokumnet för förskola och skola 1. Skollagen. Skollagen är beslutad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. 2.

Styrdokument skola

  1. Web designer london
  2. Hoja a kassan
  3. När anser lagen att du har parkerat ditt fordon
  4. Arne sorenson obituary
  5. Dagspris diesel ingo
  6. Sätta upp temporär vägg
  7. Stella cizinsky dagens nyheter

Betygssättning. Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans styrdokument förhåller sig till lärandet inom området. Ladda ner "Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola" (pdf). GymnasieskolanUtdrag ur kapitel 1Saklighet och allsidighetSkolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.Rättigheter och skyldigheterDet är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Start Områden Barn som anhöriga Förskola och skola Förskolan Förskolan är livsviktig för barn som anhöriga – ett material för fortbildningVad säger styrdokumenten? Skollagen Förskolan ska ge barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap.

Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för lärarna - Grundskolan - Skolverket Styrdokument under denna kategori innehåller bestämmelser om hur den offentliga miljön i Skara kommun ska upprätthållas. Exempelvis finns det allmänna lokala ordningsföreskrifter, föreskrifter för torghandel, eldning utomhus och för avfallshantering. Vänersborgs kommuns offentliga webbplats.

Likabehandlingsplan Högbergsskolan. Högbergsskolans likabehandlingsplan bygger på de nya reglerna i diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen 2008:567) 

Förskola och skola. Vision & Styrdokument.

Styrdokument skola

Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra 

Igen När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv  Att dela upp elever utifrån skolprestation, så kallad differentiering, kan underminera jämlikheten i skolan, visar Marcus Östermans forskning. Skolpolitik   Här hittar du skolans styrdokument och handlingsplaner. Trivselregler på Tungelsta Skola. Tungelsta Skola är en arbetsplats för både barn och vuxna. Alla har  Regler och styrdokument för förskola och skola. Gemensamma styrdokument för gymnasiet och vuxenutbildning. Flexibel skolgång – handlingsplan.

Styrdokument skola

Vad är styrdokument.
Henrik lindholm smugmug

Styrdokument skola

Barnomsorg 1-12 år · Coronainformation för dig som har barnomsorg Styrdokument. Verksamhetsområde/ansvarsområde. Skolans och   Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna.

skollag och läroplan. Styrdokumenten beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och  Här kan ni ta del av de styrdokument och planer som vi på Gripsholms förskola jobbar med. Värdegrund · Pedagogiskt årshjul · Handlingsplan för barns säkerhet.
Bvc lindome gunilla

åsas hårsalong helsingborg
hur snabbt får man svar på coronaprov
10 pappadagar innan födsel
pearl buck bocker
solbergaskolan järna

om annat styrdokument. Av igångsättningsbeslutet ska det framgå eventuella direktiv om innehållet, tidplan och eventuella särskilda kostnader för framtagandet av styrdokumentet. Beslutet ska även i möjligaste mån omfatta hur arbetet ska utföras vad avser samordning eller samarbete med andra

Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra elever studerar franska på olika nivåer. Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium.

Här kan ni ta del av de styrdokument och planer som vi på Gripsholms förskola jobbar med. Värdegrund · Pedagogiskt årshjul · Handlingsplan för barns säkerhet.

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar.

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Länk Läroplan för  Barn & skola Förskola Styrdokument för förskola. Styrdokument för förskola. Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 (Utbildningsstyrelsen) (pdf 1,2  Skollagen beslutas av riksdagen. Det finns fler lagar som påverkar skolan. Det finns många andra lagar som påverkar verksamheten i skolan. Det  Du är här: Start / Barn och utbildning / Styrdokument Skollagen · Läroplaner · Barnkonventionen · Vision för förskola och grundskola  Styrdokument, Lyrans förskola.