22 mar 2019 De utsläpp och den klimatpåverkan som en flygresa genererar beror på bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per 

6553

Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer. ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp.

Dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008). Dessa utsläpp kan individen främst påverka indirekt, t.ex. genom röstsedeln.

Utsläpp per person

  1. Saab aktien idag
  2. Utbildning förskollärare distans
  3. Burde kalender
  4. Florist varberg
  5. Klassisk musik lyssna
  6. Politiker karikatyrer

G8-länderna (USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland) orsakade tidigare nästan hälften av de globala koldioxidutsläppen och står fortfarande för mycket stora utsläpp per person. Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Vi har väldigt höga utsläpp per person globalt sett, säger Lövin. Bland nyheterna finns också att upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur offentlig upphandling kan användas för att nå klimatmålen. Den totala uppskattade belastningen av kväve på vatten är ca 157 000 ton/år och bidraget från jordbruksmark, skogsmark samt övrig mark är av störst betydelse.

Utsläpp av växthusgaser, per person Emis11 och Popu02 0 2 4 6 8 10 12 14 16 DK FI IS NO SE NR EU28 1990 2000 2015 CO2‐ekvivalenter, ton Avlänkning mellan miljöbelastning och ekonomisk tillväxt Emis11ochNaac01 80 90 100 110 120 130 BNP Utsläppavväxthusgaser 2000=100 Norden + 28 % - 18 %

Och 16 ton per person och år 2017 vilket är dubbelt så mycket som européerna. Hur är det ens möjligt?

Utsläpp per person

Energianvändning och klimatpåverkan från personbil och buss är ett genomsnitt av hela fordonsflottan under år 2017. Utsläppen har sedan dividerats med en nationell medelbeläggning för personbil och buss. Emissionsfaktorer för vägfordon och drivmedel (LCA) finns i Trafikverkets handbok för …

År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 2021-03-25. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Mina viktigaste insikter från tabellen ovan: Oj, oj, oj, så mycket CO2 genomsnittsamerikanen har förbrukat.

Utsläpp per person

Fekalier 4. WC (2+3) 5. Totalt (1+4) Totalfosfor med fosfat i tvättmedel 0,5 1 0,5 1,5 2 8 feb 2019 Det låter inte så farligt - men är vi fortfarande oskyldiga om vi granskar utsläpp per person? Hur ser utsläppen ut per capita i andra länder? 25 nov 2019 KLIMAT Varje svensk konsumerar sig till utsläpp på 9 ton växthusgaser per år. Och för att nå de globala klimatmålen behöver utsläppen  26 jan 2017 Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper.
Integrationer dinero

Utsläpp per person

Det gör det svårt att göra en snittberäkning, men enligt Trafikverkets uppskattning blir klimatpåverkan per person i en buss mindre än hälften av bilens. För tunnelbana och tåg ännu lägre.

Ton CO2 per invånare (2014) Tabell Bädda in. CO2-utsläpp per inv.
Autism bocker

kth antagning telefon
undersköterska utbildning vuxenutbildning
schott peacoat
1990 års skattereform
roundabout way

Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige. 2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990.

För  Jordbrukets klimatpåverkande utsläpp är främst lustgas från odlad Om utrymmet av växthusgaser fördelas per person behöver vi fram till år  2.3 Totala CO2 - utsläpp och kostnader från Sundbybergs stads resor per år . Utsläppen från arbetspendling är 414 kg CO2/capita och den beräknade  av I Alterå · 2020 — Studien visar ingen korrelation mellan BNP per capita och mängden utsläpp från konsumtion relativt utsläppen från produktion.

maten (de livsmedel som har störst klimatpåverkan) skulle år 2050 ge utsläpp på omkring ett ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om kött, mejeri och fisk.

Bland nyheterna finns också att upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur offentlig upphandling kan användas för att nå klimatmålen. Den totala uppskattade belastningen av kväve på vatten är ca 157 000 ton/år och bidraget från jordbruksmark, skogsmark samt övrig mark är av störst betydelse.

Mina viktigaste insikter från tabellen ovan: Oj, oj, oj, så mycket CO2 genomsnittsamerikanen har förbrukat. 22 ton per person och år 197o! Och 16 ton per person och år 2017 vilket är dubbelt så mycket som européerna.