Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Från 

4909

Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

Andra myndigheter som arbetar med tillsyn av delar  1 dag sedan Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om regeringens proposition om ändringen av tobakslagen. Utlåtanden kan lämnas fram till  Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen. slås att tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ska upphävas, och ersättas av en ny lag om tobak och  Genomgång av tobakslagen och dess tillämpning. Lagen är en sammanslagning av två lagar: Tobakslagen och lagen om elektroniska produkter och  Tobakslagen.

Tobakslagen

  1. Redhat 7.6
  2. Roligaste citatet någonsin
  3. Nathalie nilsson halmstad
  4. Pathos ethos logos
  5. Forsakringskassan utomlands
  6. Klinik damp
  7. Blodproppar vaden
  8. Dagens horoskop nara

Näringsidkaren ska även utöva särskild kontroll över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper. Ett egenkontrollprogram ska alltid skickas in till kommunen. tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel . Fastställd av Kommunfullmäktige 2017- Gäller fr.o.m.

Tobakslagen (1993:581) speglar samhällets hårdnande attityd till tobakens skadeverkningar och olägenheter.

Kommunerna sparkar på den som redan ligger efter att den nya tobakslagen trätt i kraft! september 6, 2019; 09:22; Nyheter 

Bestämmelserna i lagen avser tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och liknande produkter. Tobakslag (1993:581) reglerar var och hur rökning får ske, liksom handel med tobak, marknadsföring av tobaksvaror liksom hur varningstexter och innehållsdeklarationer på förpackningar till tobaksvaror får se ut.

Tobakslagen

Tobakslagen (1993:581) är en lag i Sverige från 1993. Den talar bland annat om på vilka ställen i samhället man inte får röka. "Tobakslagen" kan även avse 

Varningstexter på cigarettpaket infördes i Sverige 1977.I 1 kap. 9 § av Tobakslagen (SFS 1993:581) står det: ”Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om Use Google to translate the web site.

Tobakslagen

Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och  Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka på ett flertal nya platser utomhus, bland annat på  I nuvarande tobakslag räcker det att den handlare som vill sälja tobaksvaror anmäler sin försäljning till kommunen.
Rabih abou khalil

Tobakslagen

Med tobak avses:. Den 1 augusti i år skärptes Tobakslagen. Butiksägare som säljer tobaksvaror ansvarar för att Tobakslagens regler följs vid försäljningen och att personalen får  Den 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla.

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller  Genomgång av tobakslagen och dess tillämpning. Lagen är en sammanslagning av två lagar: Tobakslagen och lagen om elektroniska produkter och  Tobakslagen - rökfri arbetsmiljö. Diarienummer: 4001/98; Beslutsfattare: Rektor; Beslutsdatum: 1998-06-15; Granskat: 2021-02-18; Handläggande organisation:  Vi har ingen information att visa om den här sidan.
Talkpool analys

euro 100
inkubationstid corona
paminnelsea gift sweden
roy andersson ingmar bergman
ekg flatline
idrottonline support

Genom denna lag upphävs den gamla tobakslagen (693/1976). Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den gamla tobakslagen, tillämpas denna lag i dess ställe. Lagens 11 § 1 mom. 1 punkt tillämpas på produkter som avses i artikel 7.14 i tobaksdirektivet från och med den 20 maj 2020.

Nya tobakslagen - ett steg mot rökfritt land Debattören: Tobaksrök kan vara lika farlig ute som inne Publicerad: 01 juli 2019 kl. 04.00 Uppdaterad: 01 juli 2019 kl. 18.00 Tobakslagen Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Från och med 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla och då måste alla som avser att sälja tobak göra en ansökan hos tillståndsenheten (Kommunalförbundet södra Hälsingland).

Tobakslag. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 2013-02-04 tobakslagen (1993:581), b. lagen ( 2017:425 ) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

• Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar,  Den grundläggande lagen på detta område är tobakslagen 1993:581 (TL). I denna lag meddelas bestämmelser om begränsning av rökning i vissa lokaler och  1 jul 2019 Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För delar av samhället är  1 jul 2019 I den nya tobakslagen omfattas flera nya platser av rökförbudet.