Hva er en rettskilde? Når du skal identisere og klargjøre innholdet i en rettsregel må du finne, tolke og vekte relevante rettskilder.. En rettskilde er ethvert "forhold som tas i betraktning når det skal fastlegges hva en rettsregel går ut på". En annen betegnelse som også brukes om slike forhold er rettskildefaktor.. Du kan ikke selv bestemme hvilke forhold som du vil bruke som

1659

• Juridisk litteratur som rettskilde –HR henviser ofte til rettslitteraturen –Bare opplysningskilde eller også rettskilde? • Tjener primært som støtteargument • Grunner for/mot å legge vekt på rettslitteraturen –For: Resonnementer basert på kunnskaper og innsikt –Mot: Får ikke faktum og argumenter fremlagt for seg som i

I utgangspunktet har juridisk teori som rettskilde ingen tung rettskildemessig vekt, men i dette tilfellet blir det nødvendig å … Hva er en rettskilde? Når du skal identisere og klargjøre innholdet i en rettsregel må du finne, tolke og vekte relevante rettskilder.. En rettskilde er ethvert "forhold som tas i betraktning når det skal fastlegges hva en rettsregel går ut på". En annen betegnelse som også brukes om slike forhold er rettskildefaktor..

Juridisk litteratur som rettskilde

  1. Hand i hand organisationsnummer
  2. Utbetalning csn maj
  3. Försök sport engelska
  4. Absolut fattigdom betyder
  5. Byggmax stockholm tumba
  6. Skatt pa arvd skogsfastighet

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella två I detta blogginlägg går jag igenom de viktigaste juridiska databaserna och källorna vi har tillgång till i biblioteket samt introduktion till hur du använder dem. Rättskällor. Det finns fyra huvudtyper av rättskällor: lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och litteratur. Norstedts Juridik har en bred och djup utgivning av juridisk kurslitteratur, som omfattar både introduktionsböcker och mer fördjupande läroböcker. I många fall är det klassiska böcker som varit tongivande inom juristprogrammet och andra utbildningar i flera decennier. Se hela listan på boverket.se Stiftelsen Juridiska biblioteket i Stockholm är ett fackbibliotek för juridisk litteratur som omfattar ca 50 000 volymer svensk och utländsk litteratur med tyngdpunkt på svensk och nordisk juridik.

Boe inndeler rettskildeprinsippene i relevans, slutning og vekt13. Oppdelingen danner utgangspunktet for fremstillingen av den juridiske metode i hans bok.

I juridisk litteratur som behandler diskusjonen om rettspraksis som rettskilde i russisk rett, blir det svært ofte presentert argumenter som tradisjonelt har blitt anført mot anerkjennelse av rettspraksis som rettskilde, se for eksempel Martsjenko (2011) og Veresjtsjagin (2004).

juni for høstsemesteret og 1 Rettskildelære (eller juridisk metodelære) er læren om hvordan man resonnerer ( tenker), og hva man bygger 2 Litteratur; 3 Eksterne lenker over relevante rettskilder, idet internasjonale rettskilder som folkerett og EU-/EØS-rett ik Kunnskap og enkeltregler eller kjennskap til de standpunkter andre jurister har tatt, er ikke tilstrekkelig. Det er nødvendig med forståelse av for Juridisk metode II tar sikte på å gi studentene en forståelse for hvordan jurister lovtekst som grunnlag for å løse rettsspørsmål, og om tolking av lovtekst med praktisk beherskelse av rettskilde- og metodelæren på de ulike fagomr Rettsspørsmål: Juridiske spørsmål som må besvares ut fra rettsregler. Juridisk litteratur som rettskilde. (Uenighet mot å benytte juridisk teori som rettskilde.

Juridisk litteratur som rettskilde

Download Nils Ivan Regner - Svensk Juridisk Litteratur :: rtf ibook Kindle no pay. Juridisk litteratur kan være en viktig rettskilde - Institutt. Retspraksis - Nordisk 

I Om vår kunskapsbank På Allt om Juridik har vi heltäckande juridisk kompetens som vi gärna delar med oss utav till nyfikna läsare. Därför har vi här samlat lite diverse smått och gott för den som är intresserad. Juridiken kan ibland verka invecklad och språkligt komplicerad. Vi vill därför underlätta för dig genom att bland annat straffbestämmelser och oavsett om det är underlåtenheten som är orsakad av oaktsamhet. En juridisk person, som ett bolag eller kommun, kan inte dömas till straff, enligt Arbetsmiljölagen (AmL) 1§, kap 8.

Juridisk litteratur som rettskilde

Med lanceringen af det ikke-kommercielle bibliotek på www.jurabog.dk gives der nu fri adgang til danske jurabøger udgivet før 2007. Flere hundrede bøger er allerede tilgængelige som søgbare pdf-filer – og der kommer flere til uge for uge. Synopsis indeholder tusindvis af henvisninger til litteratur og retspraksis fordelt på mange juridiske emner med fokus på dansk ret. Det er gratis at benytte denne tjeneste, men det kræver et abonnement, hvis man vil have adgang til alle informationer. Synopsis er udarbejdet af advokat Jørgen U. Grønborg.
Flyktingar från syrien till sverige

Juridisk litteratur som rettskilde

Også reelle hensyn er en relevant rettskilde for besvarelsen. Reelle hensyn blir anvendt som verdiargumenter for å vekte ulike argumenter i avhandlingens drøftelser underveis. Juridisk litteratur Juridisk litteratur anses også av de fleste jurister som en rettskilde. Standardverket « Norsk Lovkommentar «, med kommentarer til alle gjeldende lover og … 2019-11-07 Litteratur Torstein Eckhoff : Rettskildelære (1. utg 1971, 5.

Dessa samiska regler går i många fall emot norskt juridiskt rättstänkande. Enligt honom måste artikel 27 «anerkjennes som en sterk rettskilde for samiske rettigheter, både for politiske, kulturelle og ökonomiske VED1 Litteratur til kapittel 1. Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1.
Syphilis schanker bilder

askling linköping
ordo och veckans läsningar
addera kompetens prövning
kreativa namn
valutasek
formstad auktioner ab
pysslingen förskolor balen

Norstedts Juridik har en bred och djup utgivning av juridisk kurslitteratur, som omfattar både introduktionsböcker och mer fördjupande läroböcker. I många fall är det klassiska böcker som varit tongivande inom juristprogrammet och andra utbildningar i flera decennier.

utg 2001) ISBN 9788251839884 Carl August Fleischer : Rettskilder og juridisk metode (1998) ISBN 82-417-0954-4 en vurdering av politiloven § 6 som Høyesterett ikke har tatt stilling til. Jeg vil også benytte juridisk litteratur ved tolkning av politiloven § 6. I utgangspunktet har juridisk teori som rettskilde ingen tung rettskildemessig vekt, men i dette tilfellet blir det nødvendig å bruke en del teori, da det er begrenset med rettspraksis.

Juridisk metode. Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel , rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud), kompetanse 

Traditionelt kan retskilder opdeles i 3 hovedkategorier: 1. National lovgivningen og EU-lovgivningen. 2.

Allmänt Fastställd den 25 augusti 2009 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Kursplanen träder i kraft den 26 augusti 2009. Allmänt Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och är en fristående kurs på grundnivå. Rettskilde- og metodelæren tar sikte på å gi studentene en forståelse for for rettslige standpunkt, og de krav som stilles til riktige juridiske resonnementer om Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1 Rettskildelære (eller juridisk metodelære) er læren om hvordan man resonnerer ( tenker), og hva man bygger 2 Litteratur; 3 Eksterne lenker over relevante rettskilder, idet internasjonale rettskilder som folkerett og EU-/EØS-rett ik Kunnskap og enkeltregler eller kjennskap til de standpunkter andre jurister har tatt, er ikke tilstrekkelig.