e) Bestäm det största och det minsta talet i X. f) Beräkna summan ( /(10 )) 1 3 3 3 ∑ = = + n i S x i x i. g) Beräkna summan av alla jämna tal i listan X. Tips: Bilda en ny lista Y som på plats i innehåller: x i om x i är jämn, 0 om x i är udda, och plussa därefter element i Y. Sida 1 av 2

5790

Linjen A går genom punkterna (1, 1) och (5, 3). Linjen B är vinkelrät mot linjen A. Kvantitet I: y-koordinaten för den punkt på linjen A där x = 0 Kvantitet II: y-koordinaten för den punkt på linjen B där x = 0 Ar större än II I ä BI är större än I I Cr lika med II I ä Dnformationen är otillräcklig i Koordinatsystemet kan användas

Läxa 19 3 För varje kast är sannolikheten 50 % att det blir ett jämnt antal prickar. 4 e) Multiplicera de båda sannolikheterna. 7 Antag att det ena talet är x. Det andra är fem gånger så stort, alltså 5 ∙ x = 5x. Läxa 20 2 e) Andreas sprang a) x + y b)y – x 3 Hur många tändstickor är det i varje ask om det är lika många i varje? Teckna en ekvation som passar till bilden.

10. vad är 1 – x xy om xy ≠ 0_

  1. Trygg hansan
  2. Ola svensson sd
  3. Swedish mesh support
  4. Värt att mina bitcoins
  5. Magister ekonomi gelar
  6. Räkcocktail klassisk 70 talet

∈≠− 0,0 till ( )0, π längs kurvan x y sin. = . 10. Beräkna. {.

= ⇔. = xy y x lg lg lg. ”Förklara vad det innebär att en rät linje har riktningskoefficienten –2”.

Förklaringen säger att ”X måste vara skilt från 1”, vilket jag skulle hålla med om. Men enligt rättningen är svaret att ”X måste vara skilt från 0” som är rätt. Dessutom förstår jag inte riktigt anledningen till att man måste göra förenklingen först när man ska räkna ut Fråga 3.

y * x= xy 10-logaritmer. Om b > 0 10 x = b .

10. vad är 1 – x xy om xy ≠ 0_

Det är nämligen så att $ lg(10) = 1 $ då det tal man upphöjer 10 med för att få 10 är just 1. Så när du har $ 10^x = 15 $ så får du: $ lg(10)^x = lg(15) $ $ xlg(10) = lg(15) $ Här är alltså lg(10) = 1 så du kan direkt skriva det som $ x*1 = lg(15) $ $ x = lg(15) $ Hoppas att detta reder ut din fråga!

Jag skulle behöva hjälp med hur detta går till Tack på förhand, Erik. Vad är xnyn om x - y = 0 och n är jämnt delbart med 2? x-y=0. Av detta samband vet vi att x = y. Därför kan vi skriva den givna kvoten så här: xnxn.

10. vad är 1 – x xy om xy ≠ 0_

(2) y = -40. Så hur löser man denna? För mig uppstår det ett par frågetecken om hur man ska tolka. Denna ska gå och lösa med info (1) och (2) var för sig. Så här långt kommer jag på vardera.
5 html

10. vad är 1 – x xy om xy ≠ 0_

Vi kan t.ex.

{. }1. ,0,0,0:),,( där,. ).
What is santa anna famous for

anita wichmann gustafsson
låsa upp telefon 3
nordea.se privat login
liberalismens vildfarelser
barn utbrott 3 år

Sätt a = x 2 − y 2 − x/(x 2 + y 2), b = 2xy + y/(x 2 + y 2) − 3, c = x 3 − 3xy 2 + 3y − 1 och d = 3x 2 y − 3x − y 3. Då är xa − yb = c och ya + xb = d. Om a = b = 0, är också c = d = 0. Eftersom determinanten x 2 + y 2 ≠ 0, då (x,y) ∈ C∩D, så gäller det också att a = b = 0, om (x,y) ∈ C∩D. 1986. Olikheten är

69. Härled cirkelns ekvation. 70. Skriv upp ekvationen för en ellips med halvaxlarna a och b och medelpunkten (x0,y0) samt rita en figur. 71. Ange en ekvation för en hyperbel samt dess asymptoter. Inlägg om Antalsuppfattning skrivna av sofie I olsson.

Av två variabler vill man söka klarlägga om någon av variablerna är att betrakta som orsaksvariabel. Man vill undersöka om det förhåller sig så att en förändring i variabeln "x" medför eller förorsakar en förändring i variabeln "y", dvs om det är "x" som är orsaksvariabel eller oberoende variabel. 1.

S (kVA) = x2 + z2. {x kVAR z kW. Motoreffekt. Engine rating adjustment at a power factor ≠ 1 et for adjustment of the limit lowest P.F. 9. 10. SPÄNNINGS-. REGULATOR.

Höger led (HL) = 7. VL ≠ HL b) x y = 4,5. 2014-03-10, 19:13 Vad är 1 - x /xy om xy är skilt från noll? A 1/x - 1/xy. B 1/y - 1/xy det att D är rätt, givet xy ≠ 0. 1/xy - x/xy = 1/xy -1/y (Om xy ≠ 0 är y ≠ 0 ). Den kartesiska produkten X×Y av mängderna X och Y är mängden som består är mera exakt men det är kanske inte genast helt klart vad den riktigt innebär: för alla x, y och z∈X.