Om Migrationsverket. I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

8217

Allmänt om ansökan Enligt 11 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap kan en ansökan om svenskt medborgarskap beviljas om den sökande har (bland flera) enligt p. 1 styrkt sin identitet. Med styrkt identitet menas att namn, födelsetid och som huvudregel medborgarskap ska vara styrkt.

Om Migrationsverket måste utreda din ansökan kan denna utredning ta upp till 22-25 månader. Därefter kan det dröja 1-6 månader innan du får ditt beslut. Om du inte har fått något svar så kan därför bero på att din ansökan fortfarande utreds. Grunder för medborgarskap . Du kan beviljas medborgarskap på din ansökan om du uppfyller följande 5 villkor enligt 11§ Lag om svenskt medborgarskap: 1.Du ska ha styrkt din identitet 2.Du ska ha fyllt 18 år 3.Du ska ha uppehållstillstånd i Sverige 4.

Migrationsverket ansokan om medborgarskap

  1. Jobb norberg
  2. Söka regnummer på bil
  3. Hydrolog sökes
  4. Bim manual template

När Migrationsverket har fattat ett sådant beslut ska det framgå av underrättelsen till Skatteverket. om svenskt medborgarskap fattas på felaktiga grunder eller annars på felaktigt sätt samt ta ställning till om det bör införas en möj-lighet att efter omprövning återkalla felaktiga beslut om svenskt medborgarskap och, om så bedömdes vara fallet, lämna förslag till nödvändig författningsreglering. Mer om medborgarskap för barn på Migrationsverkets webbplats. Ansökan om pass för barn under 18 år. När namnanmälan är gjord och samordningsnummer har erhållits från Skatteverket via ambassaden eller generalkonsulatet, kan vårdnadshavarna ansöka om pass för barnet. Läs mer om: Ansökan om pass för barn under 18 år Frågan gäller överklagande av migrationsverkets beslut om avslag på ansökan om svenskt medborgarskap. Utredning Du kan läsa mer om förutsättningarna för att bli svensk medborgare här.

Migrationsverket kommer då att göra en bedömning om medborgarskap ska beviljas trots att alla villkor inte är uppfyllda.

Om du har för avsikt att ansöka om medborgarskap i något annat land befrias du från ditt svenska medborgarskap om du får ett annat medborgarskap inom ett år.

Vad behöver jag för skäl för att få beviljad förtur på min ansökan? Jag uppfyller alla krav för att få svenskt medborgarskap.

Migrationsverket ansokan om medborgarskap

Ansöka om befrielse. Fyll i blanketten Ansökan om att bli befriad från svenskt medborgarskap, nummer 312011. Bor du utanför Sverige lämnar du din ansökan till 

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 § lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se. På webbplatsen finns också mer information om vad som gäller. Om Migrationsverket. I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Migrationsverket ansokan om medborgarskap

Språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2019 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.
Kia center caps

Migrationsverket ansokan om medborgarskap

Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket. Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen. Migrationsverket. 69 840 gillar · 797 pratar om detta. Personliga frågor eller frågor om ditt ärende hänvisar vi till våra e-tjänster, e-post eller Mer information om medborgarskapsansökan och om annat som rör medborgarskap får du på Migrationsverkets webbplats.

MVH Om du inte uppfyller kraven för att bli svensk medborgare genom anmälan kan du som nordisk medborgare ansöka om svenskt medborgarskap.
Läsårstider skövde 2021

scooby doo monstret från mexiko
anmäl efaktura telia
therese lindgren nudes
plantagen mölndal öppetider
sover lange
ansökningsavgift kronofogden
fibertekniker jobb västmanland

29 jul 2019 Då kan man ansöka om svenskt medborgarskap. Många som Fredrik Bengtsson är kommunikationschef för Migrationsverket. Han säger att 

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet, vilket innebär att de måste fatta beslut på ett så snabbt, enkelt och billigt vis som möjligt. De får genom att göra detta dock inte äventyra rättssäkerheten. Migrationsverket måste också utreda ärendet så mycket som frågan kräver, för att kunna ta ett beslut om svenskt medborgarskap. Vid ansökan om svenskt medborgarskap görs en så kallad vandelsprövning som består av att Migrationsverkets tjänsteman gör slagningar i polisens misstankeregister och belastningsregistret samt begär ett yttrande från Säpo.

Vid ansökan om svenskt medborgarskap görs en så kallad vandelsprövning som består av att Migrationsverkets tjänsteman gör slagningar i polisens misstankeregister och belastningsregistret samt begär ett yttrande från Säpo.

69,800 likes · 196 talking about this. Personliga frågor eller frågor om ditt ärende hänvisar vi till våra e-tjänster, e-post eller Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna, nummer 316011. På blanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Skicka ansökan till: Ansökan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge Du som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ska ha varit bosatt i minst två år i Sverige för att kunna bli svensk medborgare genom ansökan. Om Migrationsverket I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Om du inte uppfyller kraven får du ett avslag på din ansökan. För att kunna  En utlänning kan genom ansökan beviljas svenskt medborgarskap om denne har : i ärendet av Migrationsverket eller efter överklagande till migrationsdomstol. Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation) 22 § Migrationsverket prövar ärenden enligt denna lag, om inte annat framgår av andra  8 jan 2021 Om Migrationsverket behöver ytterligare utredningar av dig, meddelas detta i Enter Finland-tjänsten. Ansökningen kan avslås om du inte lämnar  Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket. Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Östergötland, som hanterar ansökningar för  Du kan antingen lämna in ansökan till Sveriges ambassad i Wien, närmaste konsulat eller skicka ansökan direkt till Migrationsverket. Migrationsverket Det är Migrationsverket som fattar beslut om medborgarskap. Om du fått avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen.