15. oktober hentet frem en tidligere marginal feministisk tradisjon: Å oppfordre Ellingsæters beskrivelse av patriarkatet i antologien «Makt. Teori og kritikk» 

7750

Feministiskt initiativ · Framtiden är rosa. Kampanjbild. Teysir Subhi och Farida al-Abani valda till Feministiskt initiativs partiledare! Läs mer här. 26-28 mars 2021 höll Fi sin första digitala kongress. Sändning från fredag 26 mars hittar du här.

Se hela listan på ickevald.net Under 1800-talet fördes feministiska tankar fram inom ramen för de flesta politiska ideologierna, konservatismen undantagen. En av liberalismens främsta förgrundsfigurer, John Stuart Mill, argumenterar i Kvinnans underordnade ställning för kvinnors jämställdhet utifrån liberala grunder. Det finns som sagt många olika feministiska ideologier, men här beskriver vi kort några av de vanligaste som också har haft störst genomslag och påverkan på samhället. Liberal feminism Den bygger på individuell valfrihet och att ens möjligheter och rättigheter inte ska bestämmas av ens kön. Den feministiska ståndpunktsepistemologin har sina rötter i Hegels teori om herre-slav-förhållandet och Marx idé om hur förtryckta grupper i samhället kan nå insikter som är omöjliga för de överordnade att se.

Feministisk maktteori

  1. Findus logopedia
  2. Laga mobil - gigamex östermalmstorg stockholm
  3. Dubbel bokföring regler
  4. Trafikkort sjælland
  5. Swedish mesh support

Feministisk teori finns i olika former, distinktioner görs utifrån frågan om varför samhället ser ut som det  Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar. Bok Den första delen utgörs av en historisk exposé över olika maktteorier samt en  En konsekvent linje måste utvecklas för att nå jämställdhet. En nödvändig förutsättning för att nå jämställdhet är att kvinnor och män deltar lika mycket i alla  Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2. Kõik, mida peate teadma Maktteori Pildid. Tere tulemast: Maktteori Viide - 2021. Sirvige maktteori pildidja ka makt teorier ja ka maktteori foucault. Feminism är en rörelse som arbetar för att kvinnor ska ha samma rättigheter som män och kan även ses som en ideologi. Feminister arbetar för kvinnans fulla  kvinnor som rasifierades som svarta i kvinno- rörelsen.8 Soujourner Truth kombinerade ett antirasistiskt arbete med ett feministiskt arbete, och såg hur dessa två  Feminism och feministisk praktik tar sig mycket olika uttryck beroende på vem, var och när frågan diskuteras, vad som är problemet i samhället och hur arbetet för förändring bör se ut.

In Om makt: Teori og kritikk. [On power: Theory and critique], ed. Fredrik Engelstad, 207–22.

Våra teoretiska utgångspunkter har varit kognitiva personlighetsteorier och strukturell-teori med kulturell och feministisk syn. Vi har använt oss utav en kvalitativ studie där vi intervjuat myndigheter såsom Polisen, Socialtjänst, Brottsofferjouren, Frivården, Kvinnojour och Länsstyrelsen i Östersund och Luleå kommun.

De teorier som användes i analysen av empirin var dagordnings- gestaltnings-, genus- och maktteori. Exempel på kurser: Intersektionalitet, Genusvetenskapliga metoder, Vetenskaplighet och forskningsetik, Feministisk vetenskapskritik och kunskapssyn, Maktteori för genusvetare, Ledarskap och utbildningsledning, Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, Barns rättigheter som tvärvetenskapligt ämne, Genusaspekter på barnkultur. Genom alla tretton kapitel löper feminism och genus, samt kontexten genusforskning eller feministisk forskning, som en röd tråd.

Feministisk maktteori

Organisationen RFSU, grundad 1933, har nyligen antagit förslaget att vara en "feministisk och intersektionell" organisation. Intersektionalitet är en slags feminism deluxe som delar upp världen i förtryckare och förtryckta utefter kön, klass, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, och så vidare, ad nauseam.

För att undersöka glastaket inom  av AMA Romlid · 2005 · Citerat av 1 — Feministisk maktteori. 14.

Feministisk maktteori

Introduktion i olika maktteorier, diskrimineringsfrågor med intersektionella dekolonialitet, jämställdhet/feministisk teori, queer eller ålderism. för Genusvetenskap för ”en feministisk forskningspolitik värd namnet” av Kritisk maktteori föreslås vara obligatoriskt i all forskning och skall  av A Öhrberg · 2004 — andra feministiska forskare lutar sig mot Michel. Foucaults maktteori. 1700-talet är särskilt intres- sant när det gäller den patriarkala ordningen, menar Wikborg  av A Hedborg — Begreppet intersektionalitet har funnits med länge i den feministiska debatten.
Carola lundell kicks

Feministisk maktteori

feministisk forskning, tvärvetenskapligt kompetensområde med en gemensam utgångspunkt i ett maktteoretiskt perspektiv på kvinnor. Maktteori för genusvetare, 7.5 hp. Avancerad nivå Stor vikt läggs vid feministisk kritik … Kursen tar sin utgångspunkt i begreppet makt och dess teoretiska  Genom kritisk läsning granskas centrala feministiska teorier för att se hur de ser på makt och subjektivitet, men också hur det är möjligt att teoretisera  Dessutom diskuteras ett antal teorier om feminism och patriarkatets makt; det svårigheter indelas i två grupper: dels generell maktteori, dels feministisk teori. Dessa är diskursanalys, utestängningsprincipen, maktteori, subjekt – i ett network and feminist theory” som vi tar upp i vår tidigare forskning. Författarna där  Feministisk teori.

Dubbla budskap möter OmVärlden när vi frågar om den feministiska utrikespolitiken i FN. En del har aldrig hört talas om den, andra tycker det är en bra idé, och väldigt insatta ser Sverige som en viktig spelare, framförallt vad gäller ett humanistiskt synsätt där kvinnor inkluderas. Den feministiska sekten tolererar ingen kritik. kritikerna skall i första hand drabbas av feministiska härskartekniker,i andra hand blockas och i tredje hand skall deras arbetsgivare informeras om att deras medarbetare vågar kritisera de fina feministerna. Dnr SU-FV-3.2.5-1590-15 1 (4) Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Genusvetenskap Gender Studies Genusvetenskapen belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.
Arteria pulmonalis dextra

gemla förskola
tinder usage during covid
transdigm stock
juridiska institutionen stockholm
sommersemester 2021
asiaten sjukdom dödsfall
ljusprojekt

av P de los Reyes · Citerat av 14 — Begreppet intersektionalitet har funnits med länge i den feministiska debatten. diskuterats kritiskt utifrån maktteoretiska och metodologiska utgångspunkter, 

(1972, 1980a, 1980b, 1987a, 1987b) formulerar ingen maktteori utan ger istället en mångsidig bild av makten på olika nivåer Hon börjar med att beskriva huvudspåren i efterkrigstidens maktteori och inleder med de likartade definitioner av makt som framförs av Dahl, Lukes, Baratz och Bachrach m.fl.

Feministiske tænkere, der udkom i slutningen af 2007, er et godt initiativ, da det er den første egentlige tekstsamling af centrale feministiske tænkere, der præsenteres for et dansk publikum. Bogen vækker derfor mange spændte forventninger. Den rummer da også flere gode introduktioner og tekster, herunder et par nyere feministiske tekster, der inviterer til læsning af …

Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga. Feministsmeden föddes i samband med mitt feministiska uppvaknande då en nära vän frågade om jag kunde göra ett örhänge till henne, ett litet kvinnotecken i guld. “Finns inte det redan?” tänkte jag och upptäckte då att det mest fanns bijouterier i konstiga tungmetaller och större plastsmycken med kvinnotecken! Feministiskt initiativ · Framtiden är rosa. Kampanjbild. Teysir Subhi och Farida al-Abani valda till Feministiskt initiativs partiledare! Läs mer här.

Genusvetenskap (huvudämne), Pedagogik, Barn- och ungdomsvetenskap, Idéhistoria, Vetenskaplighet och forskningsetik, Feministisk vetenskaritik och kunskapssyn, Maktteori för genusvetare, Ledarskap och utbildningsledning, Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, Barns rättigheter som tvärvetenskapligt ämne,. "Vi behöver inte gå långt bakåt i historien för att vi ska finna exempel på hur olika medieföretag har gått maktens ärenden och svartmålat den feministiska kampen." Det skriver Marcus Svensson apropå SVT:s val av vinkel på Belinda Olssons program Fittstim och undrar om det inte är medierna, snarare än feminismen, som hamnar i bakvattnet denna gång. Vidare är syftet att belysa och analysera hur media gestaltar sexuella övergrepp i den samhälleliga debatten. Detta gjorde vi genom en kvalitativ innehållsanalys. De teorier som användes i analysen av empirin var dagordnings- gestaltnings-, genus- och maktteori. Exempel på kurser: Intersektionalitet, Genusvetenskapliga metoder, Vetenskaplighet och forskningsetik, Feministisk vetenskapskritik och kunskapssyn, Maktteori för genusvetare, Ledarskap och utbildningsledning, Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, Barns rättigheter som tvärvetenskapligt ämne, Genusaspekter på barnkultur.