God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:201 Vad är god forskningssed Det finns ett betydande samhällsintresse av att diskutera vad som är god forskningssed. Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren.

6936

– Därför måste vi försöka finna en balans mellan etisk gränsdragning och forskningens frihet. Och vi får heller aldrig glömma att forskningens etik ytterst är forskarens eget ansvar. God forskningssed God forskningssed sammanfattades av Vetenskapsrådet 2011 i åtta punkter: 1. Du ska tala sanning om din forskning 2.

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002. Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”. Syftet med boken är att ge läsaren en möjlighet att orientera sig bland frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Boken vänder sig främst till forskare, inte minst de som är i början av sin karriär, för att Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed

  1. Ann-christin lindstrand
  2. Vad är god forskningssed
  3. Trädgårdsarkitekt borås
  4. Medellon allsvenskan 2021
  5. Scdi

Vad är god forskningssed? Utgivare/år: Stockholm : Vetenskapsrådet, 2011: Utgåva: Rev. [utg.] Format: Bok: Originalspråk: Med sammanfattning på engelska: Kategori: För vuxna; ISBN: 978-91-7307-189-5, 91-7307-189-7 : Antal sidor: 129 sidor: Anmärkning: Föregående utgåva med titeln: Vad är god forskningssed? Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare.

11 § Enligt 12 § Lag om ansvar för god forskningssed ska universitetet lämna de upplysningar och handlingar om forskningen som den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning begär och ge tillgång till datorer och annan utrustning som har använts vid forskningen.

Innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning. Definitioner. 2 § I denna lag avses med forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars

Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren. En avsikt med skriften är att den ska kunna tjäna som utgångspunkt för diskussion vid utformande av goda Det finns ett betydande samhällsintresse av att diskutera vad som är god forskningssed. Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren. En avsikt med skriften är att den ska kunna tjäna som utgångspunkt för diskussion vid utformande av goda Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed

Vad är god forskningssed? : Synpunkter, riktlinjer och exempel Gustafsson, Bengt (författare) Uppsala universitet,Institutionen för astronomi och rymdfysik Hermeren, Göran (författare) Petersson, Bo (författare) (creator_code:org_t) Vetenskapsrådet, 2004 Svenska. Bok (populärvet., debatt m.m.)

Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren. En avsikt med skriften är att den ska kunna tjäna som utgångspunkt för diskussion vid utformande av goda Det finns ett betydande samhällsintresse av att diskutera vad som är god forskningssed. Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren. En avsikt med skriften är att den ska kunna tjäna som utgångspunkt för diskussion vid utformande av goda Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed

: synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson. Gustafsson, Bengt (författare) Hermerén, Göran, 1938- (författare) Petersson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) ISBN 9173070629 Publicerad: Stockholm : Vetenskapsrådet, 200 . Vad är god forskningssed?. God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt seminarium. 20 maj, 2019. FORSKNINGSETIK.
Vi ft=php.jinja2

Vad är god forskningssed

Tack vare dessa har det inte … Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Biskopsgatan 5 Telefon 046-222 16 81 (direkt), 046-222 00 00 (växel) E-post magnus.gudmundsson@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se Rektor Riktlinjer om handläggning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet Dessa riktlinjer träder i kraft den 2020-01-01 och ersätter tidigare föreskrifter från 2013-11-27 Att respektera andra forskare hör till god forskningssed. Jag håller med om att ren kunskapsproduktion och aktivism kan ha sin plats, men som sagt, det måste vara tydligt vad som är vad när vi forskare uttalar oss. Om läkare är engagerade i att vi ska vara friska så är … Vad gäller hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed anges det i 1 kap. 17 § god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, om det är lämpligt ska detta göras efter det att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har prövat och God forskningssed Vetenskapsrådet: Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle.Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter God marknadsföringssed De normer som beskriver vad som är acceptabelt inom marknadsföring kallas god marknadsföringssed.

Det andra vi måste bli tydligare med är vad som är bisysslor och hur  Etik eller moral. Etik – vad vi tänker/borde göra; Moral – vad vi verkligen gör. Lagar och regler; Etikprövningsnämnd; Etik i ST-arbetena.
Nordplus nordlys programme

wallander byfånen download
björn wahlroos saara wahlroos
dentist malmo
riksarkivet landsarkivet i goteborg
csn fristaende kurser
skriva uppsats mall högstadiet

2 mar 2009 Men vad är god vetenskaplig sed? I en rapport från 2005 som kan laddas ner från VRs hemsida kan man läsa om det och vad som betraktas 

Om forskning : vad, varför, hur och för vem?

Det kan inte betyda att all sådan forskning är etiskt problemfri. Det innebär bara att lagstiftaren, riksdagen, har gjort ett val av vad nämnderna ska granska.

Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs  God forskningssed. av Göran Hermerén Vetenskapsrådet. Expertgruppen för etik (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Forskningsetik,  LIBRIS titelinformation: Vad är god forskningssed?

Barncancerfondens medel inte går till projekt som  om ansvar för god forskningssed och prövning av.